Huyện Lệnh Đế Sư - Triệu Tĩnh (FULL)
7.9/10
7897

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Xuyên Không, Trùng Sinh,

Nguồn: ReadNovel

Trạng thái: Đang ra

Triệu Tĩnh vô tình xuyên không làm huyện lệnh cửu phẩm huyện Nguyên Giang nước Dàn. Một người không có chí lõn như hân, vốn chẳng muốn tranh bá thiên hạ, chỉ muốn lâm vua một cối ăn không ngồi ti, nhân nhã hướng thụ. Thế là t� ...


Triệu Tính: "Đệ hạ người nghe thần giảo biện, thần thật sự chỉ muốn cứu giúp phụ nữ trượt chân thõi!.


“Thế còn múa cột thì sao?"


"Đồ là nghệ thuật."

Chương Mới Nhất

Danh sách chương

BÌNH LUẬN TRUYỆN