Truyện Ngược

Danh sách những truyện thuộc Truyện Ngược.

Bạc Tổng Bạt Mạng Theo Em - Chung Hi

Bạc Tổng Bạt Mạng Theo Em - Chung Hi

0/10
27662

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình , Ngược , Tình Yêu

Chương 155
Tổng Tài Yêu Hai Người

Tổng Tài Yêu Hai Người

0/10
27662

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình , Đô Thị , Truyện Teen , Ngược , Sủng , Tổng Tài

Chương 44
Lời Nói Dối Đau Thương

Lời Nói Dối Đau Thương

0/10
27662

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình , Truyện Teen , Ngược

Chương 42
Song Sinh Hoán Đổi: Ngọt Ngào Riêng Em

Song Sinh Hoán Đổi: Ngọt Ngào Riêng Em

0/10
27662

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình , Đô Thị , Sắc , Truyện Teen , Ngược , Tổng Tài

Chương 43
Hôm Nay Thiếu Phu Nhân Lại Muốn Ly Hôn

Hôm Nay Thiếu Phu Nhân Lại Muốn Ly Hôn

0/10
27662

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình , Đô Thị , Truyện Teen , Ngược , Sủng

Chương 34
Ngọt Ngào Đến Nghiện - Dung Nghiên

Ngọt Ngào Đến Nghiện - Dung Nghiên

0/10
27662

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị , Ngược , Sủng , Truyện Teen

Chương 86
Mật Đắng Ái Tình: Ký Sự Truy Thê Của Thượng Tướng Đại Nhân

Mật Đắng Ái Tình: Ký Sự Truy Thê Của Thượng Tướng Đại Nhân

0/10
27662

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình , Đô Thị , Truyện Teen , Ngược

Chương 68
Không Hề Đáng Yêu

Không Hề Đáng Yêu

0/10
27662

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị , Ngôn Tình , Ngược

Chương 274
Mộng Tưởng

Mộng Tưởng

0/10
27662

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình , Đô Thị , Sắc , Nữ Cường , Truyện Teen , Ngược , Sủng , Tổng Tài

Chương 31
Hoa Trong Mộng - Cả Đời Vì Em

Hoa Trong Mộng - Cả Đời Vì Em

0/10
27662

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình , Đô Thị , Truyện Teen , Ngược , Sủng

Chương 137
Giá Như Em Chưa Từng Yêu

Giá Như Em Chưa Từng Yêu

0/10
27662

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình , Sắc , Truyện Teen , Ngược

Chương 54
Hôm Nay Vợ Tôi Lại Muốn Ly Hôn

Hôm Nay Vợ Tôi Lại Muốn Ly Hôn

0/10
27662

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngược , Trọng Sinh , Truyện Teen

Chương 83