Terms of use - Điều khoản sử dụng

Thỏa thuận Giấy phép Người dùng Cuối

Tất cả các quyền đối với dịch vụ trên truyenazz.vn (sau đây gọi là "Trang web").

Sử dụng và / hoặc truy cập Trang web (bao gồm tất cả nội dung có sẵn thông qua tên miền https://truyenazz.vn và tất cả các miền phụ, cũng như nội dung của Trang web, có thể truy cập thông qua các ứng dụng di động, bạn thể hiện sự chấp nhận đầy đủ và vô điều kiện của mình đối với các điều khoản của Thỏa thuận cấp phép người dùng cuối này (sau đây gọi là - Thỏa thuận) và thông báo Bảo mật (https://truyenazz.vn/privacy-policy/). Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào của các tài liệu này , vui lòng không sử dụng Trang web.

Chúng tôi sẽ cố gắng thông báo cho bạn nếu có bất kỳ thay đổi nào đối với Thỏa thuận, có tại https://truyenazz.vn/terms/, nhưng trong mọi trường hợp, bạn nên định kỳ xem xét và kiểm tra phiên bản mới nhất của Thỏa thuận. Chúng tôi có thể, theo quyết định riêng của mình, sửa đổi hoặc điều chỉnh các điều khoản của Thỏa thuận này bất cứ lúc nào và bằng cách tiếp tục sử dụng Trang web, bạn chấp nhận điều kiện đó. Các điều khoản của Thỏa thuận này hoàn toàn có thể áp dụng cho tất cả Người dùng của Trang web.

Các định nghĩa:

Trang web - là một tập hợp các yếu tố hình ảnh, tài liệu văn bản, âm thanh và video, được sắp xếp thành các phần và trang nằm trên miền truyenazz.vn và tất cả các miền phụ từ cấp thứ ba trở xuống.

Người dùng Trang web - là một cá nhân đã đăng ký trên Trang web theo các điều khoản của Thỏa thuận, đã đủ tuổi cho phép theo luật của Liên minh Châu Âu và Quốc Tế để chấp nhận các điều khoản của Thỏa thuận này.

Nội dung bản quyền - là một đối tượng của bản quyền dưới dạng văn bản hoặc hình ảnh, do Người sử dụng cung cấp và xuất bản trên Trang web.

Biểu diễn nội dung bản quyền - là một đối tượng của bản quyền dưới dạng văn bản hoàn chỉnh về nội dung của nó, do Người dùng cung cấp và xuất bản trên Trang web.

Xuất bản hoặc đưa vào phạm vi công cộng - việc Người dùng cung cấp cho bất kỳ người nào cơ hội vào bất kỳ lúc nào, từ bất kỳ đâu, qua Internet, truy cập vào nội dung Bản quyền được đăng trên Trang web.

Tác giả - Người sử dụng trang web, người đã đăng nội dung Bản quyền để công chúng truy cập.

Đăng ký trên trang web

Người dùng đăng ký trên Trang web là miễn phí và tự nguyện.

Bạn có thể sử dụng Trang web mà không cần đăng ký và tạo tài khoản, nhưng để tận dụng các chức năng nhất định của Trang web, bạn sẽ phải tạo một tài khoản. Khi đăng ký trên Trang web, bạn phải cung cấp cho chúng tôi thông tin được yêu cầu, thông tin này phải chính xác và cập nhật. Chỉ bạn chịu trách nhiệm về tính chính xác, kịp thời, đầy đủ và tuân thủ của thông tin được cung cấp trong quá trình đăng ký.

Thông tin đăng nhập và mật khẩu do bạn chọn là thông tin cần thiết và đủ để bạn truy cập vào Trang web. Bạn có thể sử dụng các tài khoản mạng xã hội của mình để đăng nhập và Trang web cho phép điều đó. Bạn phải duy trì tính bảo mật của dữ liệu (thông tin đăng nhập và mật khẩu) của tài khoản của bạn. Bất kỳ hành động nào được cam kết với việc sử dụng thông tin đăng nhập và mật khẩu của bạn đều được coi là do bạn cam kết, trừ khi được chứng minh khác. Trong trường hợp truy cập trái phép vào tài khoản của bạn hoặc phân phối thông tin đăng nhập và mật khẩu của bạn, bạn phải thông báo ngay cho chúng tôi về các hành động đó.

Sau khi đăng ký, bạn có quyền tạo, sử dụng và xác định nội dung của trang cá nhân của riêng bạn và các quy tắc truy cập của Người dùng khác vào nội dung của trang đó.

Để đăng ký trên Trang web, bạn phải từ 14 tuổi trở lên. Nếu bạn đã đủ 14 tuổi nhưng chưa đủ tuổi theo quy định của pháp luật để ký hợp đồng, bạn phải nghiên cứu Thỏa thuận với sự có mặt của cha mẹ hoặc người giám hộ / người được ủy thác hợp pháp của bạn.

Bạn có mọi quyền bất cứ lúc nào để xóa thông tin bạn đã đăng về mình trên Trang web một cách độc lập, nhưng bạn có thể bị giới hạn khả năng thay đổi thông tin đó.

Bạn có thể sử dụng Trang web của chúng tôi miễn phí.

Quyền truy cập vào một số nội dung Bản quyền là không được phép và phải trả tiền. Bạn có thể mua quyền truy cập vào nội dung Bản quyền đó bằng cách thanh toán cho Trang web.

Trang web có cơ hội nhận được các dịch vụ trả phí không ảnh hưởng đến quyền truy cập của người dùng vào nội dung miễn phí và trả phí của Trang web. Việc thanh toán cho các dịch vụ đó là tự nguyện.

Trách nhiệm của bạn:

Bằng cách sử dụng Trang web này, bạn đồng ý:

 • tuân thủ các quy định của pháp luật EU và Quốc Tế hiện hành, Thỏa thuận này và các quy định khác của Trang web, là một phần của Thỏa thuận này
 • cung cấp dữ liệu đáng tin cậy, đầy đủ và cập nhật trong quá trình đăng ký, giám sát việc thực hiện nó
 • không quảng cáo trên Trang web. Điều này bao gồm, nhưng không giới hạn, quảng cáo sản phẩm, đề nghị mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào thông qua Trang web, không được phép phát tán thư rác hoặc thư không mong muốn đến email của Người dùng khác
 • thông báo cho chúng tôi về việc truy cập trái phép vào tài khoản hoặc mật khẩu và thông tin đăng nhập của bạn
 • không đưa lên trang cá nhân những thông tin và đối tượng quyền tác giả (bao gồm cả các tham chiếu đến chúng) có thể vi phạm quyền và lợi ích của bên thứ ba
 • không đăng ký với tư cách là Người dùng thay mặt hoặc thay cho người khác
 • không tạo nhiều hơn một tài khoản. Trong trường hợp xác định được bất kỳ hành vi lạm dụng và vi phạm nào liên quan đến việc sử dụng tài khoản, chúng tôi có quyền khóa tài khoản mà không cần bất kỳ hình thức bồi thường nào.
 • không lừa dối Người dùng về danh tính của bạn, sử dụng thông tin đăng nhập và mật khẩu của Người dùng đã đăng ký khác
 • không tải xuống / lưu trữ / xuất bản / phân phối hoặc sử dụng vi rút và các chương trình độc hại khác liên quan đến Trang web
 • không sử dụng các chương trình tự động để thu thập thông tin trên Trang web
 • không thu thập và xử lý bất hợp pháp dữ liệu cá nhân từ Người dùng khác
 • không sao chép, nhân bản, sao chép, bán, kinh doanh và bán lại dịch vụ cho bất kỳ mục đích nào, trừ trường hợp các hành động đó đã được Người dùng cho phép rõ ràng theo Thỏa thuận này
 • Không tải các tài liệu được bảo vệ bởi bản quyền, nhãn hiệu hoặc thông tin cá nhân khác lên Trang web mà không có sự đồng ý trước của chủ sở hữu trí tuệ.
 • không sử dụng phần mềm và thực hiện các hành động nhằm làm gián đoạn hoạt động bình thường của Trang web và các dịch vụ của Trang web hoặc các trang cá nhân của Người dùng
 • không tải lên, lưu trữ, xuất bản, phân phối và cung cấp quyền truy cập hoặc sử dụng bất kỳ thông tin nào vi phạm Quy tắc Bố cục Trang web, là một phần không thể tách rời của Thỏa thuận này.

Bằng cách sử dụng Trang web này, bạn đồng ý rằng:

 • bất cứ lúc nào chúng tôi có quyền từ chối cung cấp cho bạn nơi để đăng Tác phẩm hoặc Nội dung bản quyền bằng cách xóa chúng khỏi máy chủ của chúng tôi
 • chúng tôi có quyền gửi tin nhắn, bao gồm cả tin nhắn e-mail thông qua cơ sở dữ liệu của Người dùng
 • chúng tôi có quyền hạn chế hoàn toàn hoặc một phần chức năng của Trang web vì lý do kỹ thuật, phòng ngừa hoặc các lý do khác theo quyết định riêng của chúng tôi
 • chúng tôi bảo lưu quyền, nhưng chúng tôi không cam kết theo dõi thông tin hoặc tài liệu mà bạn đăng hoặc xuất bản để đọc chung. Chúng tôi có quyền, nhưng không có nghĩa vụ xóa thông tin hoặc tài liệu đó mà không có bất kỳ giải thích hoặc thông báo nào.

Trang web của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các tài nguyên / trang web của bên thứ ba không thuộc về chúng tôi hoặc do chúng tôi kiểm soát. Chúng tôi không kiểm soát và chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với nội dung, chính sách bảo mật hoặc các hành động của các bên thứ ba. Ngoài ra, chúng tôi sẽ không và không thể kiểm duyệt hoặc chỉnh sửa nội dung của các tài nguyên bên thứ ba. Bằng cách sử dụng Trang web, bạn đảm bảo sự hiểu biết và chấp nhận các sự kiện nói trên và đồng ý giải phóng cho chúng tôi khỏi trách nhiệm pháp lý phát sinh từ việc sử dụng bất kỳ tài nguyên nào của bên thứ ba.

Quyền sở hữu trí tuệ

Các đối tượng sở hữu trí tuệ có trên Trang web, ngoại trừ miễn phí Tác phẩm và nội dung Bản quyền thuộc sở hữu của Người dùng, bao gồm nhưng không giới hạn, văn bản, phần mềm, tập lệnh, đồ họa, hình ảnh, âm thanh, âm nhạc, video, chức năng tương tác và nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ và các biểu tượng được sở hữu hoặc cấp phép bởi Trang web. Các đối tượng sở hữu trí tuệ này trên Trang web được cung cấp cho bạn "nguyên trạng" và chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân. Bạn không được tải xuống, sao chép, sửa đổi, tái sản xuất, phân phối, truyền, phát, hiển thị, bán, cấp phép, dịch, xuất bản, biểu diễn hoặc khai thác toàn bộ hoặc một phần cho bất kỳ mục đích nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi.

Trên Trang web cũng có các đối tượng bản quyền miễn phí thuộc về Người dùng. Ngoài các trường hợp do Hiệp định này quy định, cũng như luật hiện hành của EU, cụ thể là Chỉ thị (EU) 2015/2366 của Nghị viện Châu Âu và của Hội đồng ngày 25 tháng 11 năm 2015 về dịch vụ thanh toán trong thị trường nội bộ, không có đối tượng bản quyền nào của Người dùng có thể được phân phối, hiển thị trong khung, xuất bản, chuyển giao, bán hoặc sử dụng toàn bộ hoặc từng phần mà không có sự cho phép trước của chủ sở hữu bản quyền (Người dùng), ngoại trừ các trường hợp chủ sở hữu quyền thể hiện rõ ràng sự đồng ý của mình với việc sử dụng miễn phí Tác phẩm hoặc Nội dung bản quyền bởi bất kỳ người nào.

Sử dụng nội dung Tác phẩm hoặc Bản quyền theo cách đã đề cập ở trên, bạn đồng ý giữ tất cả các nhãn hiệu và thông báo về quyền tác giả, tên tác giả và các tác phẩm ở dạng không thay đổi.

Bằng cách đăng Tác phẩm hoặc nội dung Bản quyền trên Trang web, bạn bảo lưu mọi quyền đối với chúng, đồng thời cấp cho chúng tôi giấy phép toàn cầu, không độc quyền, miễn phí bản quyền cho các tác phẩm và nội dung đó, điều này cung cấp cho chúng tôi quyền để sử dụng, tái sản xuất, phân phối, hiển thị và thông báo cho Người sử dụng Trang web.

Bằng cách đặt Tác phẩm hoặc nội dung Bản quyền thuộc sở hữu hợp pháp của bạn, trên Trang web, bạn cấp cho Người dùng khác quyền không độc quyền để sử dụng chúng bằng cách xem, chơi (bao gồm sao chép và in bản sao) và các quyền khác chỉ cho mục đích cá nhân sử dụng phi thương mại, trừ khi việc sử dụng đó gây ra hoặc có thể làm tổn hại đến lợi ích hợp pháp của tác giả.

Nếu bạn tin rằng quyền sở hữu trí tuệ của bạn đã bị vi phạm bởi Người dùng khác, vui lòng gửi cho chúng tôi thông báo vi phạm bản quyền. Để thực hiện việc này, bạn cần thông báo cho chúng tôi bằng cách gửi khiếu nại thông qua dịch vụ khiếu nại của Trang web (nút "Khiếu nại" trên trang đọc của bất kỳ Nội dung Bản quyền nào).

Vui lòng mô tả chi tiết các vi phạm bị cáo buộc, bao gồm các cơ sở thực tế và pháp lý để yêu cầu quyền sở hữu trí tuệ.

Bạn đảm bảo rằng tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đối với Tác phẩm hoặc nội dung Bản quyền mà bạn đăng trên Trang web thuộc về bạn một cách hợp pháp. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc sắp xếp tài liệu, việc phân phối tài liệu bị cấm theo luật của EU.

Bạn có quyền sử dụng thực tế là đặt Nội dung Công việc hoặc Bản quyền của bạn trên Trang web để bảo vệ bản quyền.

Việc đặt các Tác phẩm cá nhân hoặc Nội dung Bản quyền trên Trang web không hạn chế quyền xuất bản chúng trên các máy chủ Internet khác, dưới dạng bản in và bất kỳ ấn phẩm nào khác, và chuyển giao hoặc bán bản quyền cho chúng, trừ khi có thỏa thuận song phương giữa Trang web và Người dùng.

Việc trích dẫn các đối tượng có bản quyền được đặt trên Trang web chỉ có thể được thực hiện nếu Trang web được chỉ định là nguồn và siêu liên kết được đăng lên Trang web, siêu liên kết phải được đặt ở phần đầu của văn bản sao chép.

Để tạo chuỗi âm thanh (giọng nói) của riêng bạn trong ứng dụng Android, bạn có thể sử dụng khả năng phần cứng và phần mềm của thiết bị cũng như bộ tổng hợp giọng nói chuẩn của Google. Các tệp âm thanh đã tạo không được sử dụng cho mục đích thương mại, trong khi công nghệ tổng hợp giọng nói của Google chỉ có thể được sử dụng để thoại văn bản và giúp người khiếm thị điều khiển thiết bị di động của họ. Tuy nhiên, chúng tôi không thể đảm bảo độ chính xác của việc tái tạo và chúng tôi chấp nhận khả năng làm biến dạng văn bản.

Liên kết đến trang web của chúng tôi

Bạn có thể tham khảo hồ sơ của mình trên Trang web của chúng tôi và trên Trang web của chúng tôi nói chung, tuân theo thiện chí và không có rủi ro đối với danh tiếng của chúng tôi.

Chúng tôi có thể, theo yêu cầu, cung cấp cho bạn giấy phép không độc quyền, miễn phí bản quyền, có thể thu hồi, trên toàn thế giới để sử dụng biểu tượng của chúng tôi để thiết kế liên kết đến Trang web của chúng tôi.

Chúng tôi có quyền thu hồi giấy phép mà không cần giải thích và thông báo trước.

Bạn không nên liên kết đến Trang web của chúng tôi trên một Trang web không thuộc về bạn.

Tuyên bố từ chối bảo đảm và giới hạn trách nhiệm

Tất cả thông tin trên Trang web của chúng tôi được cung cấp "nguyên trạng" và "sẵn có". Bạn đồng ý rằng bạn tự chịu rủi ro khi sử dụng Trang web của chúng tôi. Chúng tôi không cung cấp bất kỳ loại đảm bảo nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ bảo đảm nào, bảo đảm được thể hiện hoặc ngụ ý về khả năng bán được, tính phù hợp cho một mục đích cụ thể và không vi phạm. Chúng tôi không đảm bảo rằng Trang web của chúng tôi sẽ luôn có thể truy cập được, quyền truy cập sẽ được cung cấp liên tục, không có lỗi, sẽ đáp ứng yêu cầu của bạn hoặc bất kỳ khiếm khuyết nào trên Trang web của chúng tôi sẽ được sửa chữa. Chúng tôi không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin được cung cấp và chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào phát sinh do sự tin tưởng vào thông tin đó.

Trang web không đại diện hoặc đảm bảo rằng nó hoặc Nội dung bản quyền sẽ có sẵn để bán hoặc được cấp phép hoặc việc sử dụng chúng sẽ liên tục và không gặp trục trặc.

Trang web không đảm bảo rằng nó không chứa vi-rút và các tạp chất không mong muốn tương tự hoặc các chức năng phá hoại.

Biện pháp bảo vệ pháp lý duy nhất và duy nhất của bạn đối với việc sử dụng Trang web này với tư cách là từ chối sử dụng Trang web.

Trong mọi trường hợp, Trang web và cơ quan có thẩm quyền, nhân viên, đối tác, người được cấp phép sẽ không chịu trách nhiệm về thiệt hại ngẫu nhiên, do hậu quả, có thể bị trừng phạt, chỉ báo hoặc điều tra (bao gồm cả thiệt hại dẫn đến mất lợi nhuận, gián đoạn công việc, mất thông tin kinh doanh hoặc tổn thất tài chính khác) liên quan đến bất kỳ khiếu nại, tổn thất, thiệt hại, khiếu nại, chuyển động và các hình thức truy tố khác tại tòa án phát sinh liên quan đến và bất kể Thỏa thuận này, bao gồm, cụ thể là việc sử dụng Trang web, sự tin tưởng vào hoạt động hoặc khả năng truy cập của Trang web , các công việc chưa hoàn thành hoặc bất kỳ phần nào khác của chúng, cũng như bất kỳ quyền nào được cấp theo Thỏa thuận này, ngay cả khi Trang web đã được cảnh báo về khả năng xảy ra thiệt hại đó, bất kể khiếu nại đó có dựa trên hợp đồng hay không, hành vi phạm tội (bao gồm cả sơ suất),vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc các căn cứ khác.

Trang web không chịu trách nhiệm về những tổn thất uy tín của Tác giả xảy ra với anh ta trong quá trình sử dụng Trang web.

Quy tắc sắp xếp nội dung bản quyền

Các Quy tắc này là một phần không thể tách rời của Thỏa thuận, có tại: https://truyenazz.vn/terms/

Nghiêm cấm đăng thông tin trên trang web:

 • chứa các mối đe dọa, uy tín, vi phạm quyền, lăng mạ, bôi nhọ danh dự và nhân phẩm hoặc uy tín kinh doanh hoặc vi phạm quyền riêng tư của Người dùng khác hoặc các bên thứ ba
 • thô tục hoặc khiêu dâm, chứa hình ảnh và văn bản khiêu dâm hoặc cảnh có tính chất tình dục liên quan đến trẻ vị thành niên
 • có mô tả về các phương tiện và phương pháp tự sát, bất kỳ sự xúi giục nào để thực hiện hành vi đó
 • chứa thông tin kích động và / hoặc cổ vũ cho sự thù hận hoặc thù địch chủng tộc, tôn giáo, sắc tộc, bất hòa chính trị, tuyên truyền tư tưởng của chủ nghĩa phát xít hoặc tính ưu việt của chủng tộc, chứa các tuyên bố tiêu cực về một quốc gia / dân tộc / tôn giáo / chính trị, làm suy giảm phẩm giá quốc gia, kể cả trên cơ sở quốc tịch hoặc quan điểm chính trị
 • chứa các tài liệu cực đoan
 • thúc đẩy hoạt động tội phạm hoặc chứa lời khuyên, chỉ dẫn hoặc hướng dẫn để thực hiện các hành vi phạm tội
 • chứa thông tin có giới hạn truy cập, bao gồm, nhưng không giới hạn, bí mật nhà nước và thương mại, thông tin về quyền riêng tư của các bên thứ ba

Bất kỳ tác phẩm nào chứa thông tin không dành cho người dùng dưới 18 tuổi phải được tác giả chỉ rõ bằng cách trao giải thưởng đủ điều kiện truy cập 18+ cho tác phẩm tại trang nơi tác phẩm được phát hành.

Nếu tác giả không đặt toàn bộ văn bản trên Trang web hoặc tuyên bố rõ ràng rằng văn bản sẽ không được đặt đầy đủ, anh ta phải gán trạng thái "mảnh tìm hiểu thực tế" cho văn bản.

Ban quản trị website có quyền đưa những người vi phạm nội quy ra các biện pháp trừng phạt. Ban quản trị trang web có quyền:

 • Chặn quyền truy cập vào bất kỳ tác phẩm nào được đăng trên Trang web.
 • Buộc phải gán điều kiện truy cập "18+" cho tác phẩm.
 • Xóa công việc.
 • Chặn người dùng truy cập vào Trang web.

Nội dung trả phí trên trang web

các tác phẩm đã hoàn thành và chưa hoàn thành đã được truyenazz.vn cấp phép để phân phối chúng trên cơ sở trả phí. truyenazz.vn là chủ sở hữu quyền sở hữu đối với sách điện tử được xuất bản trên Trang web. Giá và hình thức truy cập nội dung được xác định theo các quy định tương ứng của các thỏa thuận cấp phép được ký kết giữa Trang web và Tác giả.

Tất cả các khiếu nại về sách đã mua và các nghĩa vụ chưa hoàn thành liên quan đến việc xuất bản muộn sách đã mua phải được gửi đến e-mail: [email protected]

Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật này là một phần của Thỏa thuận. Tất cả các điều khoản được sử dụng trong Thỏa thuận đều có thể áp dụng cho chính sách này. Bằng cách sử dụng Trang web, bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn theo Chính sách Bảo mật này.

Chúng tôi hoàn toàn nhận thức được tầm quan trọng của dữ liệu cá nhân của bạn. Chính sách Bảo mật này mô tả dữ liệu cá nhân nào chúng tôi nhận được và thu thập khi bạn sử dụng Trang web.

Ngoài ra, chúng tôi có thể yêu cầu sự đồng ý của bạn để sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích mà Chính sách quyền riêng tư này không được áp dụng. Bạn không nhất thiết phải đồng ý, nhưng nếu bạn quyết định không đồng ý, sự tham gia của bạn vào một số hoạt động nhất định có thể bị hạn chế. Nếu bạn đồng ý với các điều khoản bổ sung, chúng sẽ được ưu tiên áp dụng nếu chúng khác với các điều khoản của Chính sách bảo mật này.

Chúng tôi thực hiện tất cả các biện pháp phòng ngừa hợp lý để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn và yêu cầu tương tự từ các bên thứ ba, những người có thể xử lý thông tin cá nhân của bạn cho chúng tôi. Quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân của bạn bị hạn chế để ngăn chặn truy cập trái phép, thay đổi hoặc sử dụng sai mục đích và chỉ được phép đối với nhân viên và nhà thầu của chúng tôi.

Mục đích xử lý dữ liệu cá nhân

Chúng tôi chỉ thu thập và lưu trữ những dữ liệu cá nhân cần thiết để bạn tương tác thoải mái với chúng tôi, cụ thể là cho các mục đích:

 • cung cấp dịch vụ cho Người dùng và Tác giả trong khuôn khổ chức năng của Trang web
 • nhận dạng và tương tác
 • gửi thông báo hoặc các tài liệu và yêu cầu thông tin khác
 • thực hiện nghiên cứu thống kê
 • xử lý thanh toán
 • giám sát hoạt động
 • phòng chống gian lận
 • cá nhân hóa công việc của bạn với Trang web
 • tăng tốc của công việc với Trang web.

Danh sách thông tin chúng tôi thu thập và xử lý

Thông thường, dữ liệu cá nhân bao gồm thông tin cho phép nhận dạng bạn. Nó bao gồm tên, địa chỉ, bí danh (biệt hiệu), ảnh, địa chỉ email và số điện thoại, nhưng nó cũng có thể bao gồm các thông tin khác như địa chỉ IP, sở thích của người đọc, sở thích và sở thích.

Các nguồn dữ liệu cá nhân của bạn là:

Dữ liệu mà bạn tự cung cấp cho chúng tôi. Nó có thể:

 • địa chỉ email
 • tên tài khoản
 • số điện thoại
 • tuổi tác
 • ngày sinh
 • giới tính
 • bất kỳ dữ liệu cá nhân nào khác mà bạn tự nguyện cung cấp cho chúng tôi

Dữ liệu tự động đến khi sử dụng Trang web. Nó có thể:

 • dữ liệu về loại trình duyệt của bạn
 • thống kê các trang bạn đã xem
 • địa chỉ IP của bạn
 • bánh quy (Cookie)

Khi bạn truy cập Trang web, một hoặc nhiều cookie sẽ được gửi đến máy tính của bạn. Đây là một tệp nhỏ chứa các bộ ký hiệu và cho phép bạn xác định trình duyệt.

Khi bạn đăng ký Trang web, các cookie bổ sung có thể được gửi đến máy tính của bạn để tránh nhập lại tên người dùng và mật khẩu vào lần sau khi bạn truy cập. Bạn có thể xóa chúng vào cuối phiên nếu bạn đang sử dụng máy tính công cộng và không muốn mở dữ liệu của mình cho những người dùng máy tính tiếp theo.

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện chất lượng dịch vụ của mình bằng cách lưu cài đặt người dùng và theo dõi xu hướng hành động. Hầu hết các trình duyệt ban đầu được định cấu hình để chấp nhận cookie, nhưng bạn hoàn toàn có thể không cho phép sử dụng cookie hoặc định cấu hình thông báo gửi của chúng. Hãy chú ý đến thực tế là nếu không có cookie, một số chức năng của Trang web có thể hoạt động không chính xác.

Quyền của bạn về dữ liệu cá nhân

Bạn có quyền:

 • hạn chế hoặc từ chối nhận các bản tin hoặc tin nhắn từ chúng tôi trong tương lai
 • sửa, cập nhật hoặc xóa dữ liệu cá nhân của bạn khỏi bộ nhớ của chúng tôi
 • báo cáo việc sử dụng trái phép dữ liệu cá nhân của bạn.

Đồng ý với việc xử lý dữ liệu cá nhân

Kể từ thời điểm bạn chấp nhận Đề nghị công khai, bạn hoàn toàn đồng ý với việc xử lý dữ liệu cá nhân của mình, cụ thể là: thu thập, hệ thống hóa, tích lũy, lưu trữ, làm rõ, sử dụng, phân phối, phi cá nhân hóa, chặn, tiêu hủy dữ liệu cá nhân do bạn cung cấp trong quy trình sử dụng Trang web, bao gồm, nhưng không giới hạn, họ, tên, chữ viết tắt, giới tính, tuổi, số điện thoại liên lạc hoặc địa chỉ e-mail hoặc các phương tiện giao tiếp điện tử khác, trong trường hợp có được trạng thái thuê bao trả phí - thông tin về thẻ thanh toán tín dụng hoặc thẻ ghi nợ của bạn và các phương tiện thanh toán khác.

Các thay đổi đối với Chính sách quyền riêng tư

Xin lưu ý rằng chính sách bảo mật có thể thay đổi theo thời gian. Tất cả các thay đổi đối với chính sách bảo mật được đăng trên trang này tại https://truyenazz.vn/privacy-policy/

NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI VIỆC THU THẬP, SỬ DỤNG VÀ CÔNG BỐ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN ĐƯỢC MÔ TẢ CHI TIẾT TRÊN, VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA Website.

Tiền hoàn lại

Nếu sau khi truy cập thanh toán do sự cố kỹ thuật, quyền truy cập vào sách không được kích hoạt, người sử dụng Website có thể gửi đơn đăng ký đến địa chỉ: [email protected] .

Trong vòng 3 ngày làm việc kể từ khi nhận được đơn đăng ký đó, Ban quản trị Website phải kích hoạt quyền truy cập vào sách đó hoặc đưa ra quyết định trả lại số tiền đã thanh toán cho người dùng. Việc thanh toán được hoàn trả trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định.

Quy định thức

Các điều khoản của Thỏa thuận này sẽ có hiệu lực khi bạn chấp nhận các điều khoản đó, chúng sẽ có hiệu lực trong một khoảng thời gian không xác định.

Nếu bạn vi phạm các điều khoản của Thỏa thuận này, chúng tôi có quyền đơn phương từ chối thực hiện nghĩa vụ của mình.

Các vấn đề không thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định được xác định theo luật của EU.

CHÚNG TÔI XÁC NHẬN RẰNG BẠN ĐÃ DÀNH THỜI GIAN VÀ ĐỌC CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA THỎA THUẬN NÀY. BẠN XÁC NHẬN RẰNG BẠN ĐÃ ĐỌC THỎA THUẬN NÀY, HIỂU RÕ VÀ CÓ KHẢ NĂNG THAM VẤN VỚI LUẬT SƯ TRƯỚC KHI ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA BẠN.

NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA THỎA THUẬN, VUI LÒNG ĐỂ LẠI TRANG WEB NGAY LẬP TỨC. NẾU BẠN CÓ BẤT KỲ CÂU HỎI HOẶC ĐỀ XUẤT NÀO - ĐĂNG KÝ ĐẾN [email protected] HOẶC ĐỊA CHỈ LƯU TRỮ CỦA CÔNG TY.


NẾU BẠN CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA THỎA THUẬN NÀY, VUI LÒNG KIỂM TRA VÀ CHẤP NHẬN THÔNG TIN ĐÃ CÔNG BỐ:

І. Các quy định chung

1. Ưu đãi công khai hiện tại sẽ điều chỉnh liên hệ ảo của người dùng với Trang web truyenazz.vn (sau đây gọi là Trang web).

2. Người dùng tuyên bố rằng anh ta đã quen với Điều khoản sử dụng chung của Trang web và bất kỳ hành động tích cực nào từ phía mình, hoặc việc duy trì hành vi thụ động sau khi Trang web Internet truyenazz.vn được đưa vào trình duyệt, là sự đồng ý ngầm mà anh ta đồng ý với các Điều khoản Sử dụng Chung này.

ІІ. Giải thích các thuật ngữ nhất định

Người dùng tuyên bố rằng họ quen thuộc và đồng ý với định nghĩa của các thuật ngữ sau:

Trang web - tổ hợp các trang Internet, với một trang tiêu đề chung được đưa vào trình duyệt của bạn khi viết địa chỉ điện tử của truyenazz.vn.

Người dùng của trang web hoặc Trang web là một cá nhân được đăng ký trên Trang web theo các điều khoản của Ưu đãi công khai này, đã đủ tuổi được luật pháp Liên minh Châu Âu cho phép để chấp nhận các điều kiện của ưu đãi này.

Giới hạn độ tuổi - yêu cầu về độ tuổi của Người dùng, theo đó những người dưới 14 tuổi không thể là người dùng của một trang Internet hoặc Trang web. Trang web không chịu trách nhiệm về các dữ liệu không chính xác do độ tuổi của người dùng. Khi Người dùng là trẻ vị thành niên theo luật pháp của quốc gia mà người đó là công dân, người đó có quyền sử dụng các dịch vụ của Trang web nếu được sự đồng ý bằng văn bản của cha mẹ / người giám hộ. Chấp nhận Ưu đãi Công khai này, Người dùng xác nhận rằng anh ta có quyền như vậy. Trang web có quyền yêu cầu một bản sao có công chứng của sự đồng ý đó từ người dùng.

Giao diện - là sự kết hợp của các đối tượng đồ họa được liên kết với mã chương trình, qua đó Người dùng giao tiếp với Trang web Internet theo cách mà anh ta có thể truy cập được.

Hệ thống / Hệ thống thông tin - là bất kỳ thiết bị đơn lẻ nào hoặc một tập hợp các thiết bị được kết nối với nhau hoặc tương tự với mục đích thực hiện một chương trình cụ thể, cung cấp xử lý dữ liệu tự động.

Trang Internet - là một phần phức tạp và riêng biệt của trang web.

Địa chỉ IP (IP address) - là một số nhận dạng duy nhất được liên kết với máy tính, trang Internet hoặc tài nguyên của người dùng, theo cách cho phép bạn bản địa hóa nó trên Internet.

Mật khẩu - là một mã từ các chữ cái, số và dấu hiệu, cùng với thông tin đăng nhập sẽ cá nhân hóa người dùng và cùng với thông tin đăng nhập, dùng để cung cấp quyền truy cập vào hồ sơ người dùng của họ.

Đăng nhập - là một mã duy nhất do người dùng chọn từ các chữ cái, số và dấu hiệu, qua đó nó được cá nhân hóa trong mối quan hệ với Trang web

Nội dung bản quyền - là một đối tượng của bản quyền dưới dạng văn bản hoặc hình ảnh, do Người dùng cung cấp và xuất bản trên Trang web.

Tác phẩm có nội dung bản quyền - là một đối tượng của bản quyền dưới dạng văn bản được hoàn thiện trong nội dung của nó, được Người dùng cung cấp và xuất bản trên Trang web.

Công bố hoặc truyền thông cho công chúng - là sự cung cấp của Người sử dụng cho bất kỳ người nào có cơ hội vào bất kỳ lúc nào, từ bất kỳ đâu, thông qua Internet truy cập vào nội dung của Tác giả được đăng trên Trang web.

Tác giả - là Người dùng của Trang web đã đăng nội dung của Tác giả để công chúng truy cập.

Số dư cá nhân - là cơ sở dữ liệu cung cấp thông tin cho người dùng về số tiền tích lũy mà họ có thể sử dụng cho các dịch vụ trả phí khác nhau trên Trang web.

Giải thưởng ảo - là các mã được thực thi như một phần của các chương trình trên Trang web truyenazz.vn mà Người dùng có thể sử dụng để truy cập vào chức năng trên các trang của trang web Giải thưởng của tôi (trên trang cá nhân của Người dùng) và "Phần thưởng" ( trong phần "Sách" của Trang web hoặc trên các trang cá nhân của Người dùng khác), cũng như để thay đổi xếp hạng của tác giả trên Trang web và thay đổi trạng thái Số dư cá nhân của Người dùng trang web khác.

ІІІ. Nội dung của ưu đãi Công khai

1. truyenazz.vn cấp cho người dùng quyền truy cập vào Trang web truyenazz.vn (sau đây gọi là Trang web) chứa nội dung của tác giả.

2. Quyền truy cập vào Trang web được cung cấp miễn phí.

3. Quyền truy cập vào một số nội dung của Tác giả bị đóng và được trả tiền. Quyền truy cập vào nội dung của Tác giả như vậy có được bằng cách thanh toán có lợi cho Tác giả và Trang web tính phí hoa hồng cho việc cung cấp dịch vụ.

4. Trang web cung cấp cơ hội có được các dịch vụ trả phí mà không ảnh hưởng đến khả năng truy cập của Người dùng vào nội dung miễn phí và trả phí của các Tác giả. Việc thanh toán cho các dịch vụ đó là tự nguyện.

5. Trang web chấp nhận tiền của người dùng dưới hình thức bổ sung Số dư Cá nhân trên trang web truyenazz.vn được thiết kế để thanh toán cho các dịch vụ trên Trang web, thay đổi xếp hạng của các Tác giả trên Trang web, cũng như thanh toán cho các tác giả khác của người dùng. Giải thưởng trên Trang web.

6. Tất cả số tiền được đóng góp vào Số dư Tài khoản Cá nhân sẽ tạo thành số dư có thể được sử dụng trên toàn Trang web. Số dư của Người dùng sẽ được sử dụng cho các giao dịch tài chính mà anh ta muốn cam kết. Nếu số dư này không đủ cho giao dịch, Trang web sẽ yêu cầu Người dùng chọn một phương thức thanh toán bổ sung để bù đắp phần chênh lệch.

7. Trang web không phải là một ngân hàng, do đó, số dư cá nhân của người dùng không phải là tiền gửi và không có lãi suất được tích lũy trên chúng. Số dư cá nhân không được bảo hiểm và không được đảm bảo bằng bất kỳ phương thức nào được luật pháp quốc gia của EU áp dụng để đảm bảo tiền gửi.

ІV. Quyền của người sử dụng

1. Bất kỳ Người dùng nào cũng có quyền truy cập miễn phí vào các tài nguyên của Trang web, trừ các trường hợp thông tin và / hoặc tài nguyên thông tin này được phân phối theo hợp đồng dịch vụ trả phí.

2. Bất kỳ Người dùng nào cũng có quyền đăng ký theo một Đăng nhập và Mật khẩu trên Trang web.

3. Bất kỳ Người dùng nào cũng có quyền truy cập bằng thông tin đăng nhập và mật khẩu của mình vào các tài nguyên mà Trang web cung cấp trong quá trình đăng ký.

4. Bất kỳ Người dùng nào cũng có quyền bảo vệ dữ liệu, thông tin và tất cả các tài nguyên mà mình cung cấp cho Trang web.

5. Bất kỳ Người dùng nào cũng có quyền đóng góp tiền vào Số dư Cá nhân của mình, rút ​​tiền từ Số dư đó theo yêu cầu theo mẫu, bắt buộc Trang web phải thực hiện chuyển khoản theo lệnh của mình. Người dùng không có quyền bán hoặc chuyển nhượng Số dư Cá nhân của mình hoặc bất kỳ phần nào trong số đó cho bất kỳ ai bên ngoài Trang web.

V. Quyền của Trang web

1. Trang web có quyền lưu trữ tất cả thông tin mà các tác giả xuất bản (bao gồm văn bản, hình ảnh, liên kết và các nguồn thông tin khác) và cung cấp cho người sử dụng Trang web miễn phí và / hoặc trả phí.

2. Website có quyền xóa các thông tin đã đăng trên tín hiệu của cơ quan giám sát, tư pháp cũng như trong các trường hợp có nghi vấn nghiêm trọng về việc vi phạm bản quyền đối với nội dung do Người sử dụng dịch vụ đăng tải.

3. Trang web có quyền thay đổi Số dư Cá nhân thay mặt Người dùng tại thời điểm anh ta sử dụng các dịch vụ của Trang web.

V. Bảo vệ thông tin cá nhân

1. Website là cơ quan quản lý dữ liệu cá nhân theo Luật bảo vệ dữ liệu cá nhân. Trang web thực hiện các biện pháp cần thiết và chịu trách nhiệm bảo vệ thông tin của Người sử dụng đã biết đến mình do việc đăng ký của Người dùng trên trang web của Trang web, trừ các trường hợp bất khả kháng, ngẫu nhiên hoặc hành vi ác ý của bên thứ ba. Trang web không chịu trách nhiệm về việc sắp xếp dữ liệu cá nhân do các bên thứ ba cung cấp trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ pháp lý của họ.

2. Website có quyền thu thập và sử dụng các thông tin khác của Người sử dụng. Thông tin có thể chứa địa chỉ e-mail (e-mail), địa chỉ IP mà từ đó việc truy cập được thực hiện, v.v. Người dùng cung cấp thông tin một cách tự nguyện khi sử dụng tài nguyên.

3. Bằng cách chấp nhận Ưu đãi Công khai này, Người dùng cấp cho truyenazz.vn sự đồng ý của mình đối với việc xử lý dữ liệu cá nhân do Người dùng cung cấp khi sử dụng các phương tiện tự động, bao gồm: họ, tên, tên viết tắt, chi tiết của tài liệu nhận dạng, địa chỉ thường trú (nơi cư trú giấy phép) và nơi cư trú, điện thoại liên hệ để mở tài khoản cá nhân trên Trang web, theo các điều khoản của hợp đồng chào bán công khai.

Xử lý dữ liệu cá nhân có nghĩa là các hành động (hoạt động) liên quan đến việc thu thập, hệ thống hóa, tích lũy, lưu trữ, làm rõ (cập nhật, sửa đổi), sử dụng, phi cá nhân hóa, chặn, hủy dữ liệu cá nhân.

Để thực hiện thỏa thuận chào bán công khai mà Người dùng là chủ thể của dữ liệu cá nhân, Người dùng đồng ý rằng Trang web được quyền chuyển dữ liệu cá nhân của mình qua biên giới.

VII. Giải quyết tranh chấp

1. Trong trường hợp xảy ra tranh chấp và bất đồng, Người sử dụng phải liên hệ với Website khiếu nại cụ thể tại địa chỉ: [email protected]. Trang Web đồng ý xem xét khiếu nại của Người sử dụng trong vòng 2 tuần và nỗ lực hết sức để giải quyết tranh chấp hoặc bất đồng.

2. Nếu các tranh chấp không được giải quyết thông qua thương lượng, chúng sẽ được giải quyết theo cách thức mà luật pháp EU quy định.